Teeme su idee teoks

Meil on professionaalne meeskond ning parimad tööriistad analüüsi ja tootearenduse jaoks. Kulusäästliku tootedisaini protsessi abil muudame su idee edukaks uueks tooteks.
Processes

01. Analüüs

Lahenduse väljatöötamine

Selleks, et luua suurepärane kogemus lõppkasutaja jaoks, tuleb esmalt kaardistada piirangud ja väljakutsed. Kui oleme aru saanud, milliseid väljakutseid täpsemalt meie klient soovib lahendada, saame alustada ideaallahenduse omaduste välja töötamise ja seejärel kitsendamisega.

Meie lähenemine on alati ja peabki olema lõppkasutajale keskendunud:

 • Kuidas kasutajad ja erinevad huvipooled lahendust kasutaksid ning sellest kasu saaksid?
 • Kuidas nad sellega suhtleksid?
 • Milliseid probleeme tasub uue arendusega lahendada ja milliseid probleeme on mõistlikum lahendada opereerimise käigus?
 • Kas toode on suunatud äri- või erakliendile?

Süsteemi arendamise sisendina analüüsime läbi kõik võtmeküsimused, et mõista, millises valdkonnas me tegutseme, sealhulgas:

Kliendi ärimudeli väljaselgitamine

 • Kes on lõppkasutaja?
 • Kes on sidusrühmad ja huvipooled?
 • Milliseid piiranguid veel on?
 • Mida saame täna teha, mis loob teile homme väärtust?

Kui me saame paremini aru probleemi suurusest, oskame pakkuda laiemat spektrit hõlmavaid lahendusi. Kui meeskond on määratlenud üldise lähenemisviisi lahendusele, algab süsteemi arendus.

Süsteemiarendus

Kui oleme kindlaks määranud eesmärgid ja tingimused, püstitame süsteemiarenduse ülesanded. Süsteemiarendus on mitmete distsipliinide vahelise koostöö edukas juhtimine. Meil on kogemusi, et leida parim tasakaal riistvaraliste ja tarkvaraliste lahenduste vahel, et saavutada optimaalne toote funktsionaalsuse ja hinna suhe. Vastavalt sisendtingimustele leiame kõige efektiivsema viisi ehitada süsteem üles kas nullist, valmis komponentidest või olemasoleva süsteemi osadest.

Süsteemiarenduse käigus loome:

 • süsteemi arhitektuuri ja jagamise alamsüsteemideks;
 • alamsüsteemide funktsionaalsuse, piirangute ja liideste kirjelduse;
 • toiteahela, andmeühenduse ja kasutajaliidese kontseptsiooni.

02. Tootearendus

Tööstusdisain

Selleks, et kasutajale toode meeldiks, on üliolulised disain ja tunne, mis toote kasutamisel tekib. Seetõttu peame oma kompetentsidest tööstusdisaini väga tähtsaks. Suurepärane tööstusdisain on kombinatsioon materjalide tundmisest ja tootmisprotsessist ning mis kõige olulisem – projektiga seotud inimestest.

Meile meeldib luua kauneid, lihtsalt kasutatavaid lahendusi, mida on ettevõtte kasvades kerge skaleerida.

Loome disaini, mis on:

 • mõeldud kestma
 • optimeeritud materjalikuluga
 • lihtne toota
Püsivara arendamine

Püsivara arendamisel pöörame tähelepanu disainilahenduste ohutusele, töökindlusele ja kasutajakogemusele.

Mõistame füüsilise maailmaga liidestumise keerukust ja silmnähtavat mõju. Enamik seadmeid ei tööta ilma kvaliteetse püsivarata.

Olgu tegemist nutika pudeliavaja, teadusliku poi või järgmise suure mehitamata süsteemiga, kujundame püsivara alati lõppkasutajat ja keskkonda silmas pidades.

 • madala energiatarbega disain
 • suured andmemahud ja arvutused
 • mitmed ühenduvusprotokollid (Mesh, M2M, LPWAN, WiFi, Ethernet, BT, BLE)
 • lihtne siluda (debug) ja süsteemidega liidestada
 • signaalianalüüs, analoogmõõtmised
 • reaalaja võimekus
 • RTOS & raualähedane programmeerimine
 • kiire ja paindlik disain
 • Krakuli teegid arendamise kiirendamiseks
Elektroonika arendus

Elektroonikadisain ei ole vaid trükkplaatide projekteerimine – see on väljakutsele õige lahenduse leidmine.

Mõned probleemid nõuavad rakenduse spetsiifilisi rätseplahendusi, teised saab aga lahendada juba olemasoleva riistvaraga. Olenemata sellest, kas toode vajab eritellimusel valmistatud elektroonikat või piisab COTS-lahendusest, omame kogemusi ettevõtete nõustamisel kogu protsessi vältel.

Kõike, mida me teeme, teeme me lõppeesmärki silmas pidades.

 • väikesemõõtmelised ja erilise kujuga disainid
 • optimeeritud materjali (BOM) kulu
 • virnastatavad trükkplaadid
 • painduvad ja jäik-painduvad tehnoloogiad
Tarkvara arendamine

Keskendume kliendi vajadustele, et pakkuda väärtust seal, kus vaja, olgu see siis pilves, sülearvutis, telefonis või kõikjal. Integreerime nutikaid tarkvaralahendusi kasutades tehnoloogiaid eri valdkondades, akutoitel kantavatest seadmetest kuni arvutite ja pilveteenusteni.

Tänu meie kogemusele püsivaraga suudame suurepäraselt ühendada füüsilised seadmed pilve.

Lugematute projektide käigus kogutud kogemus annab meile oskuse hinnata, millal on vaja täiuslikkust ja millal tasub vältida üleprojekteerimist. Tarkvara ei ole kunagi valmis, enamasti on tegemist pideva protsessiga.

Back-end

 • andmebaasid: PostgreSQL, MSSQL, MYSQL, MariaDB, ElasticSearch, MongoDB
 • veebiserverid: Apache, Nginx, Tomcat
 • programmerimiskeeled Python, PHP, C#, Java, C/C++, Node.js
 • raamistikud: Django, Flask, ASP, NET Core
 • protokollid: JSON, SOAP, CoAP, MQTT

Front-end

 • keeled: HTML5, CSS3, Javascript, Typescript
 • raamistikud: Bootstrap, Vue.js, Angular, React

Asjade interneti infrastruktuur

 • sõnumivahendajad: RabbitMQ
 • pilveteenused: AWS, Google Cloud, Azure
 • ise hostitud teenused

Töölauarakendused

 • Windows ja Linux
 • raamistikud: Electronc, .NET Core, tkinter, Qt
 • programeerimiskeeled Python, C#, Java, Rust, C/C++, Node.js

Mobiiliäpid

 • Android ja Android TV apid Javas
 • iOS apid Swiftis
Mehaaniline disain

Meie lahenduste edu alus on veendumine, et kõik sobib omavahel kokku, toode on töökindel ja mis kõige olulisem – on ka toodetav vajalikus koguses ja sobiva hinnaga.

Krakuli võimekas mehaanikainseneride meeskond viib teie ideed meelsasti kosmosesse, maa ja mere alla, vajadusel kasvõi auto külge.

Testimine

Läheneme tarkvaraarendusele iteratiivselt ja testimine on üks osa sellest. Ühtegi süsteemi ei saa pidada toimivaks, ilma et see oleks läbinud vajalikke teste. Ilma testimiseta tarkvara arendus tähendab probleeme pilootseeria faasis.

Kui meie disainid töötavad ettenähtud viisil, on aeg võtta ette integreerimise väljakutse. Eri osade ja alamsüsteemide kokkuviimine on omaette kunst, mille lõuendiks on testimine erinevates reaalelu tingimustes, sealhulgas:

 • funktsioonide testimine – kas tuled vilguvad nii, nagu peaksid? Kas suudame internetiühendust säilitada pikkade ajaperioodide jooksul?
 • alam-moodulite testimine – kas seade ühendub erinevates oludes uuesti WiFi-ga?
 • alamsüsteemi testimine – kas failisüsteem jääb toitekadude puhul ja ebastabiilsetes oludes püsivaks?
 • süsteemi testimine – kas seade töötab vastavalt ootustele?
 • integratsiooni testimine – kas kõik toimib koos nii, nagu peaks?
Verifikatsioon

Verifikatsiooni etapis hindame, kas toode, teenus või süsteem vastab määrustele, nõuetele, spetsifikatsioonile ja kehtestatud tingimustele.

Toote/disaini verifikatsiooni põhimõte on tagada, et see vastab kõikidele nõuetele, ei sisalda vigu ja lahendab esitatud väljakutsed.

Protsess sisaldab:

 • nõuete läbivaatamist;
 • kontrollimist, kas kõik disain/kood on tasemel ja kasutatud lahendused/meetodid/komponendid vastavad nõuetele;
 • simulatsioone;
 • veendumist, et dokumentatsioon on korrektne.

03. Tugi

Sertifitseerimine

Füüsilised tooted peavad olema enne müüki sertifitseeritud, et need vastaksid regulatiivsetele nõuetele, ja omaksid näiteks CE või FCC sertifikaate.

Krakuli sertifitseerimisprotsessid hõlmavad järgmist:

 • asjakohaste sertifikaatide kaardistamine (valikuline);
 • kogu dokumentatsiooni korrasoleku tagamine;
 • disainilahenduste nõutele vastavuse kontrollimine;
 • vajaliku tarkvara ja püsivara arendamine sertifitseeritud laborites testimiseks (vajadusel);
 • sertifitseerimisprotsessi juhtimine vajalike sidusrühmade seas (nt sertifitseerimislaborid, kliendid, müüjad).
Tootmine

Tootmise skaleerimine on väljakutse. Krakuli ekspertteadmised tagavad, et kliendid ei pea muretsema oma tootmise skaleerimise, tarneahela juhtimise, mitme tarnijaga töötamise ega materjalide nimistu (Bill of Materials, BOM) optimeerimise pärast. Kliendid peavad lihtsalt ühendust võtma meie spetsialistidega, ütlema neile, kui palju ja millal neil vaja on, ning meie meeskond tegeleb kõigi küsimustega ise.

Tooteid saab skaleerida sammu kaupa, näiteks 10, 100 või 1000 ühikuni. Tootmisprotsessi optimaalse efektiivsuse tagamiseks hõlmab iga samm mingil määral inseneritööd, parimate hindade otsimist, tarnijatega ühendust võtmist ja tehingute tegemist elektroonika tootmisteenuse (EMS) ettevõtetega.

Meie tootmislahenduste etapid hõlmavad järgmist:

 • vajadusel BOMi, disainide ja dokumentatsiooni värskendamine ja optimeerimine, et need oleksid vastavuses soovitud tootmisühikute kogusega;
 • komponetide tarnijate leidmine, mis vastavad kiiruse, hinna ja toe kriteeriumitele;
 • ühenduse võtmine usaldusväärsete elektroonika tootmisteenuse pakkujatega, mis pakuvad sobivaid tootmismahte. Hinnapakkumiste ja tarnekuupäevade küsimine, läbirääkimistel toe pakkumine;
 • komponentide tellimine, tarnekuupäevade ja -kohtade määramine, tarnijatega lepingute sõlmimine;
 • toodangu testimine (vajadusel);
 • toodete tarnimine klientidele.
Tugi

Isegi parimad plaanid võivad koost laguneda. Me oleme klientidele jaoks olemas ka siis, kui asjad lähevad keeruliseks.

Krakul pakub tuge meie disainidele ja toodetele:

 • toodete ja disainidega seotud probleemide diagnoosimine;
 • vigade tuvastamine ja parandamine;
 • uute funktsioonide lisamine ja valmisolek arendada toote uusi versioone kliendi soovil.

Päriselust saadud tagasiside on vajalik kauakestvate toodete loomiseks. Krakuli hilisem tugi on nagu kindlustus, mis hõlmab loomuliku edasiarendust meie disainide ja toodete eri iteratsioonide vahel.

Kasutusest kõrvaldamine

Selge protsess vanade toodete eluea lõpetamiseks on vajalik üha nõudlikumate klientide jaoks, kes ootavad, et asjad lihtsalt toimiksid. Tuleb selgelt sõnastada, millal toodete tugi ja uuendused lõppevad ning mida edasi teha.

Meie toodete kasutusest kõrvaldamise (End-of-Life) sammud hõlmavad järgmist:

 • otsus, millal vanadest toodetest järk-järgult loobuda ja kuidas seda kõige paremini teha;
 • otsus, kuidas pakkuda tuge vananenud toodetele ja kui kaua;
 • asendustoodete järgmiste sammude määramine;
 • raskesti leitavate, kuid vajalike komponentide varumine.

Arendusosak

Mis on arendusosak ja kellele see on mõeldud?

Arendusosak on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EASi) 35 000-eurone toetus, mida saavad taotleda väikese- ja keskmise suurusega ettevõtted, kelle arendusidee vajab teostamiseks kõrgetasemelist oskusteavet oma ala parimatelt spetsialistidelt.

Ettevõtte omafinantseering on 30%.

Arendusosaku eesmärk on toetada ettevõtjate koostööd teadusasustuste, katselaborite või intellektuaalomandi ekspertidega, et luua uuenduslik ning kõrgemat lisandväärtust pakkuv toode, teenus või tehnoloogia.

 • Arendusosak on sihtotstarbeline toetus arendustegevusteks vajalike teenuste hankimiseks ja/või personali palkamiseks.
 • Toetust saab projekt, mis on suunatud uudse lahenduse arendamiseks, mis on vähemalt ühest TAIE fookusvaldkonnast ja mille teostamiseks puuduvad taotlejal ressursid, teadmised, oskused või kogemused.
 • Projekt panustab Eesti 2035 aluspõhimõtete hoidmisse ja sihtide saavutamisse.
 • Taotlejaks saab olla Eesti äriregistrisse kantud väike- ja keskmise suurusega ettevõtja.
 • Toetust saab taotleda kuni kaks korda.
 • Viimase kolme aasta jooksul ei tohi taotleja olla saanud vähese tähtsusega abi üle 200 000 euro.

 

Välistused: põllumajandus, vesiviljelus, vahendustegevus; hulgi- ja jaekaubandus; kinnisvara; tubakas; hasartmängud; finants ja kindlustus; juriidilised toimingud, peakontorid, reklaam, turu-uuringud; rentimine, tööjõu rent; kivi- ja pruunsöe kaevandamine; nafta ja maagaasi tootmine ning seda abistavad tegevused. Lisaks fossiilkütuste kasutuse pikendamine. 

Mille jaoks toetust saab?
 • Prototüübi valmistamiseks.
 • Komponentide tehnoloogiliseks arenduseks, testimiseks ja demonstreerimiseks.
 • Tootekatsetuseks ja tööstusliku eksperimendi korraldamiseks, teostatavusuuringu läbiviimiseks.
 • Patendi, kasuliku mudeli või tööstusdisainilahenduse alane õiguskaitsealaseks nõustamiseks, uuringuks ja registreerimiseks.
 • Akrediteerimine, sertifitseerimine, standardimine, vastavushindamine, metroloogia teenus.

Toetus on kuni 70% abikõlbikest kuludest.

Kui suur on toetus?

Toetuse piirmääraks on kuni 35 000 eurot taotluse kohta ja kuni 70% abikõlblikest kuludest (periood 18 kuud).

Omafinantseering peab olema vähemalt 30%.

Rohkem infot arendusosakute kohta, juhendid ja taotluse vormi leiab EASi veebilehelt.

Krakulis oleme alati avatud tegema koostööd kõikide väikese ja keskmise suurusega ettevõtetega. Tule oma ideega meile!

Kes saavad teenust osutada?

Arendusosak lisaks:

 • Teadus- ja arendustegevus muude loodus- ja tehnikateaduste valdkonnas osutavad juriidilised isikud 7219* (teadus- ja arendustegevu muude loodus- ja tehnikateaduste valdkonnas), eelmise majandustaasta müügitulu antud tegevusalalt oli suurem kui 50 00€.

Krakuli EMTAK tegevusala kood on 72191.

Rohkem infot EMTAK tegevusalade kohta leiab siit.

Krakuli väärtuspakkumine
 • Kirjutame arendusosaku projektitaotluse (aitame selle koostamisel ja/või vajadusel soovitame projektikirjutajat)
 • Pakume tootearenduse teenust – ideest kuni tootmiseni. Samuti võimalusel pakume “võtmed kätte” lahendust või ainult kliendi jaoks vajalikku etappi tootearenduse protsessist
 • Viime läbi toote katsetusi (nt. kliima testid, vibro testid, EMC, spetsiaalsed test rakised jne.)
 • Teeme eelanalüüse ja tasuvusuuringuid
 • Prototüüpide valmistamine
 • Pakume sertifitseerimisteenust (RAAS – regulatory as a service)