Krakuli privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliika selgitab, kuidas Krakul töötleb kasutajate (edaspidi „teie”) isikuandmeid Krakuli teenuste tutvustuskõnele Calendly kaudu registreerides.

Isikuandmete vastutav töötleja on Krakul OÜ (edaspidi “Krakul” või “meie”).

Töödeldud isikuandmed

Kogume konkreetseid isikuandmeid kasutajate kohta, kes soovivad meie veebilehe kaudu helistada või kohtuda. Kogume kasutajate sisestatud andmeid nagu nimi, telefoninumber, ettevõtte nimi, riik, e-posti aadress jne.

Isikuandmete töötlemise eesmärgid

Kasutame kasutajate antud isikuandmeid, et saaksime kasutajaga ühendust võtta ja oma teenustest ülevaate anda ning vastata päringutele. Samuti võime küsida tagasisidet meie teenuste kohta ja saata teile uuendusi meie uute teenusetüüpide kohta.

Õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine on vajalik lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele.

Toote uuenduste ja uute funktsioonide kohta teadete saatmiseks on õiguslikuks aluseks Krakuli õigustatud huvi.

Meie uudiskirjaga liitumisel on isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks teie nõusolek.

Isikuandmete säilitamine

Oleme rakendanud vajalikke tehnilisi ja organisatsioonilisi turvameetmeid, et kaitsta teie isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävimise, kaotsimineku või muutmise eest ning volitamata avaldamise, kuritarvitamise või muu kehtivat seadust rikkuva töötlemise eest. Teie esitatud teave salvestatakse meie enda või mõne meie äripartneri turvalises serveris EL-is.

Säilitamine

Tavaliselt säilitame kasutajate isikuandmeid 1 aasta jooksul pärast teie taotlust kõne pidamiseks. Kustutame isikuandmed pärast ülalkirjeldatud säilitamisperioodi või kui taotlete meilt oma isikuandmete kustutamist. Vaidluse korral säilitatakse isikuandmeid kuni kokkuleppe saavutamiseni või kuni nõude esitamise tähtpäevani.

Andmete avaldamine andmesaajatele

Teie esitatud andmeid ei kuvata avalikult ega jagata teistele kasutajatele. Teatud töötajatel on juurdepääs isikuandmetele tööülesannete täitmiseks vajalikus ulatuses.

Isikuandmetega seotud õigused

Õigus olla informeeritud ja ligipääs andmetele. Võite saada teavet meie poolt töödeldavate isikuandmete kohta.

Õigus andmete teisaldatavusele. Teil on õigus saada meilt oma isikuandmeid struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormingus ning edastada need andmed iseseisvalt kolmandale osapoolele.

Õigus kustutada. Teil on õigus nõuda, et teie kohta töödeldavad isikuandmed kustutataks meie süsteemidest, kui isikuandmed pole seatud eesmärkideks enam vajalikud.

Õigus parandada. Teil on õigus parandada kõiki isikuandmeid, mida me värbamise käigus töötleme.

Õigus nõusolek tagasi võtta. Kui olete andnud meile nõusoleku saata teile meie uudiskirja, võite antud nõusoleku igal ajal tagasi võtta.

Õigus vaidlustada ja piirata. Teil on õigus lõpetada oma andmete kasutamine otseturunduseks ja värbamiseks.

Ülalnimetatud õiguste kasutamiseks peab kasutaja ühendust võtma meie klienditoega. Vastame teie päringutele 30 päeva jooksul.

Elektrooniline suhtlus

Võime saata teile e-kirju, et teavitada teid uuendustest ja uutest funktsioonidest. Kui liitute meie uudiskirjaga, saadame teile uudiseid ja reklaammaterjale.

Võite loobuda meie e-kirjadest või uudiskirjadest, klõpsates nuppu “Loobu tellimusest”.

Vaidluste lahendamine

Küsimuste korral võtke meiega julgelt ühendust aadressil info@krakul.com. Isikuandmete töötlemisega seotud vaidlused lahendatakse meie klienditoe kaudu. Järelevalveasutuseks on Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).